TriboDok

1. Navngiv:
2. Dine initialer:
3. Kommentar (eventuelt):
4. Vælg eller tag billede
5. Send
Chargenummer: Direkte, fx D1234
Batchnummer  : Bn + batchnummer, fx BnP5678
Sagsnummer   : Sn + sagsnummer, fx Sn20161044
Emnenummer : En + Emnenummer, fx En60112
Kundenavn      : Kn + kundenavn, fx KnWinther
F&U                  : Fu + kort tekst, fx FuTiO2
Diverse            : Dv + kort tekst, fx DvPVD3
Bemærk: Brug ikke æ,ø,å eller tegn i navnet!